แบบฟอร์มป้อนศัพท์สำหรับวิกิพจนานุกรมภาษาไทย

ศัพท์รากศัพท์
(รหัสภาษา)
คำอ่านไทย
ความหมาย แก้ไขหน้า “...รุ่น 1.9.4 — พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ทีเล็กส์ บริการแบ่งคำภาษาไทย